TRIP REPORTS

2008.X.10., Veszprém megye, Balatonakali, Becce

Õszi farigcsálás Balatonakali és Dörgicse határában. Résztvevõk: Márkus Andris (aki nem restellett több mint tíz órát vonatozni és autózni egy kis bogarászásért Dél-kelet Magyarországról a Balaton-felvidékig), Kotán Attila és jómagam. A cél ritkább cincérfajok, illetve velük fertõzött faanyag gyûjtése, valamint használható fényképek készítése.Remek, napsütéses idõben jártuk a környéket.Attiláék a keskeny tölgycincérben (Deroplia genei) reménykedtek, melynek második generációja ilyenkor rajzik a szakirodalom szerint.Egyáltalán nem bántam, hogy melléktermékként féltucatnyit kopogtattunk a fémes álormányosból (Salpingus aeneus). Számítottunk erre a ritka téli állatra, de általában egy-egy példány szokott csak elõkerülni.Mivel az Arias-díszbogár (Kisanthobia ariasi) klasszikus gyûjtõhelyén voltunk, nem tudtunk ellenállni. Az évtizedek óta folyó hazai-és külföldi bogarásztevékenység miatt már-már köcsögfává vált tölgyekrõl száraz ágakat vágva, találtunk is állatot.És szerencsére még zöld tölgylevél is akadt, amiben meg tudott kapaszkodni a szeppent állat egy kép erejéig.Sokkal nagyobb eredmény a nagyfejû szúfarkas (Denops albofasciatus). A MTM bogárgyûjteményében bõ tucatnyi, zömmel õsrégi példány található. Apró gallyak törögetésével került elõ kettõ példány, csakúgy, mint az alábbi csuklyásszú.Négytüskés csuklyásszú (Sinoxylon perforans).Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection