TRIP REPORTS

2008.X.20., Pest megye, Farmos, Nagy-nádas

kép és szöveg: György Zoltán

Úticélunk a Farmosi Nagy-nádas volt. Ez a Természetvédelmi terület a Duna-Ipoly Nemzeti Park fennhatósága alá tartozik. Szénási Valentin természetvédelmi õr társaságában indultunk neki a bogárgyûjtõ útnak. Célunk elsõdlegesen az volt, hogy a Bagous genusz fajainak telelõhelyét feltárjuk, illetve a területen rovarfaunisztikai vizsgálatokat végezzünk. A résztvevõk György Zoltán, Podlussány Attila, Sipos Hajnalka és Szénási Valentin voltak. Reggel Gödöllõn találkoztunk Valentinnal és Hajnival majd a HÉV-et gyorsan terepjáróra cseréltük, és közel egy órányi autózás után meg is érkeztünk a területre.A tanösvény a nádasban ilyen pallókon járható, amin hosszában függönyháló volt
kifeszítve, melyet gyûrûzéskor a madarak befogásához használnak.A szárazság miatt egy méterrel alacsonyabb volt a vízszint, ezért csizmával lehetett járni a nádasban.Valentin a nádas nedves részein kezdett el rostálni, majd a rostátumot fehér lepedõn szétterítettük.. Attila és Valentin hihetetlen elszántsággal keresték a Bagous genusz példányait.A bogarászcsapat: Szénási Valentin, Podlussány Attila és György Zoltán.A gyorsfuttatás nélkülözhetetlen eszközei egy tálca és a szippantó.
A nádas szélén a kissé magasabban fekvõ õsgyepet is megvizsgáltuk.Az ormányosbogarak közül értékes és látványos zsákmánynak bizonyult a frissen
kelt Frivaldszky-éjormányos (Trachyphloeus frivaldszkyi).A lepedõn a három rostátum jól láthatóan elkülönült. A már száraznak gondolt anyagban késöbb még megmozdult néhány óvatosabb ormányosbogár.Valentin rostál a nádas szélén lévõ õsgyepben.Ha a nap már nem melegít, az ormányosbogarak mozdulatlanok maradnak.A madárfogó háló fogságában Sipos Hajnalka egyetemi hallgató, akit fõként a madarak érdekelnek, lelkesen bogarászott velünk.A tanösvény végén ilyen látványban részesültünk. A nádas szélén a nádra futva találtunk szulákféléket: sövényszulákot (Calysegia sepium), apró szulákot (Convolvulus arvensis). Számos sövényszulák termést is gyûjtöttünk, amitbõl zsizsikeket, fõleg magfúrókat várunk. Ezek a fajok lehetnek a  selymes magfúrók (Spermophagus sericeus) vagy a sövényszulák-magfúrók (Spermophagus calystegiae). A gátörház mellett található kis tó partján is rostáltunk, illetve konkrétan a vízben a partmentén burjánzó vízparti növényzetet is kirostáltuk. Így sikerült fogni az egyetlen õsszel rajzó bibircesbogárfélét az (Anthocomus rufus) egy példányát.


Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection