TRIP REPORTS

2008.X.9., Pest megye, Vác, Naszály


kép és szöveg: György Zoltán & Németh Tamás

A napok óta tartó tavaszias idõ egy kis terepmunkára sarkallott minket. Célként a Naszályról íródó könyv fajlistájának bõvítését, illetve ritka pattanóbogarunk a hegyesszárnyú pattanó (Megapenthes lugens) megtalálását tüztük ki. A résztvevõk: György Zoltán, Kotán Attila és Németh Tamás. A Katalinpusztai erdészháznál lévõ sorompó kulcsát elkérve, már nem sokkal kilenc óra után a terepen voltunk. Utunk a hajnali ködbe burkolódzott Gyadai-réten keresztül, a Bükk-kutat érintve, a Naszály északi oldalának hársas-kõrises törmeléklejtõjéig vezetett. Rostálással, korhadt fák bontásával, valamint egyelve gyüjtöttünk. A nap végén több tucat, köztük Naszályra új bogárfajjal, és néhány jobban sikerült képpel zártuk a napot.Reggel a Gyadai-réten.Tömegesen virágzott az õszi kikerics (Colchicum autumnal ).Az elsõ bogár amivel találkoztunk, a nagybajuszú orrosbogár (Platystomos albinus).

Gombás tuskókon rajzottak a négypettyes álbödék (Endomychus coccineus).Hársas-kõrises törmeléklejtõ a Naszály északi oldalán. A rengeteg holtfa jó élõhelyet biztosít a szaproxilofág rovaroknak.Korhadt fából került elõ a közönséges szúfarkas (Opillo mollis).Csapatunk (György Zoltán, Kotán Attila és Németh Tamás) a háttérben az ominózus hegyi juharral (Acer pseudoplatanus), amelynek korhadt részébõl a tavalyi Naszály-kutatás során - Magyarországon harmadik alkalommal -  elõkerült a hegyesszárnyú pattanó (Megapenthes lugens). Sajnos ezúttal nem volt szerencsénk, de néhány "jobb" állattal azért találkoztunk.Baloldalon az ez alkalommal is fogott, eddig kevés lelõhelyrõl elõkerült tölgyes-pattanó
(Ampedus quercicola), míg mellette a tavaly gyüjtött hegyesszárnyú pattanó (Megapenthes lugens).Szintén nem túl gyakori a téglavörös pattanó (Hypoganus inunctus).és a korhópattanó (Procraerus tibialis).Az erdõbõl kifelé jövet egy macskabaglyot ijesztettünk fel.Attila a kék mácsonyacincér (Agapanthia osmanlis) nyomait kereste - sikertelenül.

Õsszel rajzik a fekete olajosbogár (Galeruca tanaceti).Idén a Naszályról is elõkerült a harlekinkatica (Harmonia axyridis).Ráncos nünüke (Meloe rugosus).Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection