TRIP REPORTS

2008.XII.30., Pest megye, Pilisborosjenõ, Nagy-Kevély


A két ünnep közti kényszerszünetben Kotán Attilával és Merkl Ottóval egy kis egészségügyi sétára mentünk a Nagy-Kevélyre. „Idegi alapon” farigcsáltunk kicsit a hegytetõn és az alatta lévõ molyhos tölgyesben, majd tûrhetõ eredménnyel, fázósan indultunk kora délután haza.

A Nagy-Kevély északi oldalán remek hársas-kõrises erdõ található, elõször itt keresgéltünk.Szinte alig kezdtük el a gyûjtést, Attila nagy örömére egy  téglavörös pattanót (Hypoganus inunctus) talált korhadó gyertyánban.Én pedig egy jókora lárvát (Hypoganus inunctus) szedtem ki egy lábon álló cseresznye korhadó részébõl.Utunk a hegygerincen vezetett a tejszerû ködben.Egy gyertyánágat össze-vissza furkáltak a cincérlárvák.A tettes a zöld tölgyescincér (Callimellum angulatum).A farigcsálás nem sok eredményt hozott, de legalább addig sem fáztunk.Ilyenkor a nyáron közönséges, tölgyben fejlõdõ és imágó alakban telelõ
 fûzfa-virágdíszbogár (Anthaxia salicis) is nagy örömet okoz.Kéreg alól néhány apró bogár került elõ, például a nagyfoltú szegélyeslapbogár (Laemophloeus monilis), a közönséges  tolvajbogár (Ptinus fur),és a lednekzsizsik (Bruchus atomarius).Lejjebb ereszkedve remek nyári gyûjtõhelyeken haladtunk át. Egy tölgyág
széthasításakor fordult ki bábkamrájából a ködfoltos cincér (Mesosa nebulosa).A bonszájszerû molyhos tölgyek közt itt már néhány halódó feketefenyõ is él.

Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection