TRIP REPORTS

2009.IV.28., Pest megye, Domony, Faház-tetõ

Rövid kirándulás a legutóbb januárban látott gödöllõi Faház-tetõre. A felállás a szokásos: Kotán Attila, Szénási Valentin és én. Meglepõ módon a környék növényzete már májusi állapotokat tükrözött, ám ahogyan több barátunk tapasztalta, a rovarvilág nem tudott elég gyorsan reagálni a hónap elején hirtelen beköszöntött meleg idõre, így a napos idõ és az üde vegetáció ellenére meglepõen kevés bogár került szem elé. Azért panaszra nem volt ok, több ritka fajjal, köztük néhány a területre új állattal is találkoztunk.Januári tájkép……és tavaszi aszpektus.


Hársfák alatti aljnövényzetrõl hálózható a nem túl gyakori fakó pattanó (Porthmidius austriacus).Az erdei pattanó (Agriotes pilosellus) mindenfelé közönséges, nagyobb termetû pattanóbogár. Érdekes módontalán a szokatlan idõjárástól megzavarodva, kéreg alatt lapult pár példány, holott e faj egyáltalán nem rejtõzködõ életmódú. Ezt a jelenséget a nap folyamán több más bogárfajnál is tapasztaltam.Az egérszínû pattanó (Agripnus murinus) szintén közönséges faj. Az aljnövényzet fölött, lassan repkedett pár egyed.A haldokló, évszázados tölgyek gazdag bogárfaunának nyújtanak élõhelyet.A tarka pikkelyespattanó (Lacon querceus), csakúgy, mint a következõ két bogárfaj, érintetlen erdõ rit-
ka lakója. Gödöllõ és Isaszeg védett erdõiben még stabil populációi találhatók e mutatós pattanóbogárnak.A kardinális pattanó (Ampedus cardinalis), már egy elpusztult példány alapján ismert volt a területrõl, de ez az elsõ élõ egyed, amivel találkoztunk itt.A leváló kéreg alatti fûrészporos törmelékben fejlõdik a fogastorkú gyászbogár (Tenebrio opacus). Szintén kevés helyen él már csak hazánkban.Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection