TRIP REPORTS

2009.V.1., Veszprém megye, Vászoly, Nyelõ

Nem útibeszámoló, inkább egy ritka bogárfaj megtalálásának körülményeit bemutató riport ez. Egész napos balatonakali gyûjtés után (résztvevõk: Katona Eszter, Merkl Ottó, Németh Tamás, Soltész Zoltán), hazafelé megálltunk még pár órára Vászoly környékén is. Egy nem túl öreg gyertyános-tölgyesben hálóztunk, és a farakásokon már rajzó cincéreket, díszbogarakat és egyéb bogarakat egyeltünk. Hazaindulás elõtt a Nyelõ nevû, mélyebben fekvõ mocsárréten gyûjtöttünk. Itt egy bükktuskó kéregrepedésében Zoli egy érdekes, bõ egy centiméteres, fémfényû pattanóbogárra lett figyelmes. A feketecsápú pattanó (Paraphotistus nigricornis) tucatnyi múzeumi példányunk alapján, az ország területén szórványosan elõforduló, ritka fajnak mondható,viszonylag rendszeresen csak a Zemplénbõl kerül elõ.A mutatós állat megtalálásán fellelkesülve a környéken alaposabb gyûjtésbe kezdtünk. Kezdetben az aljnövényzetet hálóztuk, majd az elsõ néhány egyed elõkerülése után kiderült, hogy az állatok a hamvas füzeken találhatók. Így céltudatosan ezeket hálóztuk és kopogtattuk, és az eredmény nem is maradt el.

Laibner (2000) szerint "Csehországban és Szlovákiában nem ritka az alföldektõl a középhegységi zónáig, kevert erdõk és tölgyesek alluviális (öntéstalajú) erdõségeiben."

Az amúgy nem túl eredményes nap után, a "véletlenül" felfedezett elsõ egyednek köszönhetõen
egy újabb ritka faj életmódjába nyertünk betekintést.


Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection