TRIP REPORTS

2009.VII. Eucnemidae

Ez az év egyértelmûen a tövisnyakúaké (Eucnemidae) volt. Közel tucatnyi fajt sikerült Magyarországon és Romániában fognunk, melyek szinte mind ritkának tartott állatok. Fürge mozgásuk miatt igen nehéz róluk fényképet készíteni, ám amelyekrõl sikerült, azok az egyes utibeszámolókban kaptak helyet. E két faj gyûjtésérõl nem készült külön bejegyzés, ám ritkaságuk miatt az õket ábrázoló pár fénykép mindenképp közzétételre méltó. Hazánk egyik legritkább, öreg erdõkhöz kötõdõ szaproszilofág bogárfaja a vaskos tövisnyakúbogár
(Otho sphondyloides).

Hímjének, sok más tövisnyakúhoz hasonlóan jellegzetes fésûs csápja van.Nõstény vaskos tövisnyakúbogár (Otho sphondyloides).Frivaldszky-tövisnyakúbogár (Thambus friwaldszkyi).
Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection