TRIP REPORTS

2009.VII.13., Pest megye, Isaszeg, Lassú-völgy

A tél folyamán már jártunk az isaszegi Lassú-völgyben és megfogattuk, szezonban visszatérünk ide. Megérzéseink jóknak bizonyultak, több olyan fajjal sikerült találkoznunk, melynek jelenlétét a területen eddig csak sejtettük.A völgyet szegélyezõ platókon öreg tölgyek állnak, liget-szerû erdõrészleteket alkotva.
Már a télen felfigyeltünk a számtalan, jellegzetes díszbogár röplyukra.A kidõlt fákon, nyár közepén már csak kevés bogárfaj található, de azok annál érdekesebbek.Egy elszáradt öreg tölgy tövén már messzirõl kiszúrtam egy fürgén mozgó, nagyméretû bogarat. A felismerést tett követte, és már készülhetett is az elsõ fénykép hazánk egyik legritkább és legveszélyeztetettebb díszbogárfajáról a  tölgy-díszbogárról (Eurythyrea quercus).A napsütötte fák lombkoronájában több példány repkedett. Láttunk párjukat keresõ hímeket,
és néhány petézõ nõsténnyel is összefutottunk még.A faj lárvája éveken át fejlõdik a vastagabb tölgyágakban és magában a fatörzsben is.Az alacsonyabb tölgyeket hálózva más fajok is szem elé kerültek.
Szalagos díszbogár (Coraebus florentinus).A laposorrú ormányos (Gasterocercus depressirostris) röplyukaival már szintén elárulta magát a tél folyamán, este a higanygõzlámpa fényére több példánya is érkezett e védett bogárfajnak.Szintén a fény vonzott a lepedõre néhány vörösbarna tövisnyakúbogarat (Rhacopus sahlbergi). Érdekes módon e ritka fajnak eddig mindössze egy-két adata volt az országból, de az utóbbi 2 évben három új lelõhelyrõl is elõkerült.Szintén nem túl gyakori faj a karcsú tövisnyakúbogár (Nematodes filum), ám a Gödõllõi dombság gyertyánosaiban nyár közepén viszonylag gyakran találkozhatunk vele, amint fürgén szaladgál a száraz fatörzseken.Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection