TRIP REPORTS

2010.I. - Nevelés

Félméteres hóban és fagypont alatti hőmérsékletben nem sok kedve van az embernek rovarok után kutatni a természetben. Szerencsére ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed hazahozza a hegyet, és kinevel belőle pár bogarat. Tavaly novemberi, börzsönyi kirándulásunk alkalmával gyûjtött fakorhadékból néhány érdekesebb bogárfaj is kikelt.
A bölcsõ.Elsõként néhány érdes taplóbogár (Elenodoprius armatus) jött elõ.Valószínûleg néhány darab tapló is volt a faodú korhadékában, azokból születhettek.A hosszúszõrû törpeszúfarkas (Korynetes caeruleus) gyakran imágó alakban telel, talán ezért jött elõ
viszonylag korán ez a példány.A fényes szöcskebogár (Orchesia micans) szintén korhadékban, faodvakban fejlõdõ komorkaféle.Egy ritkább alkonybogárfaj a négyfoltos taplász a (Mycetochara quadrimaculata).
Vonalkás taplóálszú (Dorcatoma substriata). Az ország területérõl negyedik ismert példánya is itt született.
(det. O. Merkl, photo: Z. György)

Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection