TRIP REPORTS

2010.III.6., Pest megye, Pilisborosjenõ, Köves-bérc


Már vagy tíz éve rendszeresen kirándulok a Plisborosjenõ környéki erdõkben és közelsége miatt a Köves-bérc a leggyakrabban látogatott terület. A hegy déli oldalát száraz tölgyes-kõrises szegélyezi, míg az északi oldalon kissé zártabb, nedvesebb erdõrész található. Itt egész sok a holtfa, mely néhány érdekesebb bogárfajnak is kedvez.A Nagy-Kevély látványa a Köves-bércrõl.Enyhe idõben bóklásztam pár órát a ritkás tölgyerdõ zártabb részén.A fekete áldögbogár (Agyrtes bicolor) õsz végétõl kora tavaszig található az avarban és rönkök alatt. Melegebb
téli napokon gyakoribb rokonával, a barna áldögbogárral (Agyrtes castaneus) együtt még röpködni is szokott.Elég ritka állat a hosszúkás korongbogár (Grynocharis oblonga). Lárvája korhadó, gombás tölgyfában fejlõdik. Telelõ egyedét fakéreg alatt találtam.Tank.

A leválló fakérgek alól összekotort törmelékbõl pár apróbb bogár bújt elõ.
Egy közönséges ormányosbogár a lóhere-pikkelyesormányos (Hypera meles).Alul: négyfoltos kéregfutó (Dromius quadrimaculatus).A tolvajbogarak imágó alakban is telelnek, így enyhébb téli napokon is találkozhat velük az ember.
A vöröslábú tolvajbogár nõsténye (Ptinus rufipes) talán a legtarkább családjában.
Vöröses elõtora és a szárnyfedõ szalagszerû pikkelysávja a segít elkülöníteni rokonaitól. A krétaszõrû tolvajbogár (Ptinus calcaratus) pajzsocskája legtöbb rokonától eltérõen erõsen harántos.
A tolvajbogarak hímjei karcsúbbak, csápjuk hosszú, míg a nöstények inkább tojásformájúak.Krétaszõrû tolvajbogár nõstény (Ptinus calcaratus).Néhány nyáron készült kép két, a területre jellemzõ komorkafajról, melyeket mát többször neveltem innen.
Mindkét faj lárvája gombás tölgyben fejlõdik, az imágók fényre is repülnek. Nyárvégi komorka (Phloiotrya tenuis).Feketecsápú komorka (Conopalpus testaceus) kék szárnyfedõvel.Az elõbbi faj sárgás szárnyfedõvel.Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection