TRIP REPORTS

2010.III.20., Fejér megye, Gánt, Pap-völgy


A Vértesi kirándulás Attila barátommal. Kora reggeli egyeztetés után találomra indultunk el az autópályán és az éppen kéznél lévõ Vértes-térkép segítségével jutottunk el Gántra. Itt a kék turistajelzést követve a Pap-völgybe vezetett utunk. A völgyben rostálással és fák bontogatásával gyûjtöttünk, majd a kopár, sziklás hegygerincre is felmásztunk. Egész nap kellemes tavaszi idõnk volt.Öreg tölgy Csákvárnál. (fotó: Kotán A.)Gántot elhagyva hatalmas legelõn vezetett át a turistaút.A frissebb trágyakupacok alatt, járataikban közönséges álganéjtúrók (Geotrupes spiniger) ültek.A bronzos trágyatúró (Onthophagus fracticornis) az egyik leggyakoribb trágyabogár.Jó félórányi gyaloglás után értünk az erdõ széléhez. Útközben számos szarvast láttunk.Ahogy összeszûkült a völgy az északi oldal hársas-kõrises törmeléklejtõjén korhadt farönkökben kutattunk pattanóbogarak után. A zsákmány: fekete pattanó (Ampedus nigerrimus), rozsdás pattanó (Ampedus pomorum), rõtvörös pattanó (Ampedus praeustus), vörösszárnyú pattanó (Ampedus rufipennis) és vérvörös pattanó (Ampedus sanguineus).Ampedusok (fotó: Kotán A.)Az aljnövényzet teljesen hiányzott itt. Néhány tõ babérboroszlánt (Daphne laureola) láttam azért,
de a jelentõs vadállomány miatt az erdõ teljesen fel volt túrva és rengeteg volt már a kullancs is.

Az erdõ eldugottabb szegleteiben néhány szép hagyásfát találtunk.Hatalmas hárs a Leányfej-szikla alatt. Odvából apró szúormányosokat kotortunk ki.Talán egy gyászbogár lesz ebbõl a bogárbábból, ami a korhadékból fordult ki...A gerincre felmászva alacsonyabb tölgyekkel tarkított sziklagyepen járkáltunk.A napsütötte tölgyek kérgét lehántva több bogarat is leltünk, és egy igazán ritka faj is elõkerült.A terepen hirtelen nem is tudtam micsoda, csak otthon a mikroszkóp alatt ismertem fel jellegzetes csápjáról,  hogy egy Tetratoma  lesz.A két nem túl gyakori, de azért télen és koratavasszal gyûjthetõ fajon kívül rémlett, hogy van egy harmadik hazai faja is ennek a génusznak. A szõrös álkomorka (Tetratoma desmarestii) egyetlen hazai példányát a Bükkben fogta Merkl Ottó 1983-ban, ugyanígy tölgykéreg alatt, márciusban. És most elõkerült a második hazai bizonyító példány is! Az álkomorka-félék közé tartozó Tetratoma-genusz három hazai faja mind õsztõl kora tavaszig aktív, gombáról, kéreg alól gyûjthetõ 4 milliméteres bogár.

A nedvesebb, kissé gombás kéreg alatt bronzfényû korongbogarak (Thymalus limbatus) ültek.A bundásnyakú tolvajbogár (Ptinus schlerethi) szintén ritka. A laza száraz tölgykéreg alatt ült pár nõstény, a rostába besöpört kéreg alatti korhadékból pedig hímek szaladtak elõ.Napozó bodobácsok. (fotó: Kotán A.) Persze itthon derült ki, hogy ez a Tropidothorax leucopterus
mely fajnak Rédei Dávid poloskász kollégám tájékoztatása szerint mindössze néhány
hazai adata ismert. Természetesen egyet sem hoztunk el...


Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection