TRIP REPORTS

2010.V.23., Pest megye, Naszály

Külföldi utazásunk elõtt Attilával kiszaladtunk még a Naszályra, hogy megpróbáljunk európai álpattanóbogarat (Cerophytum elateroides) fogni. Merkl Ottó már jelezte egy alkalommal a területrõl e ritka bogárfajt, így most mi is szerencsét próbáltunk.Kilátás a Látó-hegyrõl.

Az utóbbi idõben csak a Naszályról került elõ a harangvirág-cincér (Agapanthia maculicornis).Hasonló, ám jóval közönségesebb faj a sávos bogáncscincér (Agapanthia cardui).A hegygerinc erdejének tisztásain, fehér virágokon tömegesen rajzó, apró pattanóbogarakat találtunk.A barna bokorpattanó (Pheletes quercus) inkább hegyvidéki faj, ezelõtt nem találkoztam ilyen tömegben vele.

Dülledtszemû pattanó (Denticollis linearis) fekete szárnyfedelû változata.A meredek északi oldal  rengeteg holtfát rejt.

Alapos keresgélés után végül sikerrel jártunk. Egy korhadó bükkrönk melett barátom
észrevett egy nõstény európai álpattanóbogarat (Cerophytum elateroides) az avaron. Ez az õsi
formájú, Magyarországon alig pár helyrõl ismert bogárfaj valahol a pattanóbogarak és a tövisnyakú
bogarak körül helyezkedik el a rendszertanban. Lárvája háborítatlan erdõk korhadó fáiban fejlõdik.


Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection