TRIP REPORTS

2010.VI-VII., Pest megye, Szentendre, Sztara-voda

Ezen a nyáron több boroscsapdánk is üzemelt a sokak által ismert, Szentendrét Visegráddal összekötõ erdei mûút mentén. A csapdákat egy-két hetente, hétköznap délutánonként ürítettük, közben pedig szinte mindig akadt valami bogárritkaság.Tipikus sztaravodai cseres-tölgyes.

Gyászcincér (Morimus funereus).Bükkfa-díszbogár (Dicerca berolinensis)Az erdõszél fáinak száraz ágairól néhány érdekesebb bogarat kopogtattam.Múzeumunk bogárgyûjteményében mindössze kettõ, száz év körüli példány található  a hullámos orrosbogárbol (Allandrus undulatus). Most vagy tíz darab hullott a kopogtatóernyõbe.Csuhás tövisnyakúbogár (Dromaeolus barnabita).Apró tövisnyakúbogár (Microrhagus pygmaeus).Karcsú korongbogár (Nemozoma elongatum).

Árnyasabb helyeken, korhadó tuskókban fejlõdik a szõrös szarvasbogár (Aesalus scarabaeoides).Egyik legritkább tövisnyakúnk, a vaskos tövisnyakúbogár (Otho sphondyloides) újabb lelõhelyrõl került elõ.Selymes komorka (Xylita laevigata).Attila szokásos pózban.A szilfacincér (Akimerus schaefferi) általában magasan a lombkoronában tartózkodik.Az aranyszõrü fürkészcincér (Necydalis ulmi) egyik legritkább cincérfajunk. Faodvakban fejlõdik, és nyár közepétõl aktív.


Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection