TRIP REPORTS

2011.IV.3., Szentendre

Vasárnapi bóklászás Szentendre környékén. Az erdÅ‘ben már rügyezett a fák lombja, és az aljnövényzet színe is kezdett zöldre váltani.A Király-völgyben komoly menyiségû holtfa található.

Dülledtszemû-pattanó (Denticollis linearis) bábjai.
A terepen talált lárvákat hazavittem, és pár napon belül bábbá alakultak.Korhadt égerben az égerfa-díszbogár (Dicerca alni) lárváját találtuk.Ez az Ampedus-faj meglepõen korán repkedett a bükkfák közt.

Harkály vagy csúszka által átvizsgált száraz bükkfa.
A friss lyukakból ritka tövisnyakú bogarak lárváit szedegették ki a tél folyamán.Legyezõs tövisnyakúbogár (Isorhipis melasoides) lárvájának feje.
A madarak által még ki nem szedettt lárvákat kjellegzetes U-alakban
meghajolva találtuk egy-egy eltömött bábkamra végében.

Egy tavaly felfedezett, öreg és odvas fákban gazdag erdõrészhez érve meglepetten tapasztaltuk, hogy az erdészet láncfûrészei páratlan pusztítást végeztek.Ebben az odúban sem terem már több védett kék pattanó (Limoniscus violaceus) (eszmei értéke 50 000Ft), sem aranyszõrû fürkészcincér (Necydalis ulmi) (eszmei értéke 10 000Ft). Nem elég, hogy kivágták a több évtizeden át stabil bogárpopulációknak otthont nyújtó odvas tölgyeket, de biztos, ami biztos, még fel is gyújtották a bent maradt tuskókat. Ráadásul a területen a  2008-ban a Natura 2000-es program keretében, a nemzeti park embereinek részvételével feltárás is folyt a kék pattanóra, így e veszélyeztetett faj itteni elõfordulása bõven elég indok lett volna a terület, vagy legalább az idõsebb, odvas fák kíméletére...Aranyszõrû fürkészcincér (Necydalis ulmi) régi bábkamrája.Amit az erdészek tönkretettek......a bogarászok kétségbeesetten megpróbálják helyrehozni.


Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection