TRIP REPORTS

2011.IV.29., Bakony, Rába

Ismét kétnapos gyûjtõútra indultam a hétvégén, ezúttal Nyugat-Magyarországra, a cél pedig a Bakony és a Rába-mente volt. Kora reggel Gyõrbõl, Szelenczey Béla barátommal és kisfiával, Áronnal autóztunk az Északi-Bakonyba. Az érintett települések Bakonyszentlászló, Vinye és Fenyõfõ voltak. Itt délutánig gyûjtöttünk, majd Áront hazavittük, és kis pihenõ után indultunk tovább a Rába felé. Az éjszakát az autóban töltöttük, a délelõtt folyamán a folyópart faunáját vizsgáltuk, majd délután egy közeli legelõt kerestünk fel. Változékony idõjárás kísért utunk során. Többször kaptunk esõt, illetve a nedves aljnövényzet áztatta a cipõinket, de az út végén elégedetten és élményekkel tele vonatoztam hazafelé.
Kissé borult égbolt fogadott elsõ bakonyi megállásunkkor.Ilyen segítséggel könnyen megy a gyûjtés. A friss tölgyhajtásokat erdei cserebogarak (Melolontha hippocastani) rágták.A sávos gyászpattanó (Melanotus punctolineatus) meglehetõsen gyakori füves területeken és erdõszéleken.Fenyõfõ környéke. Homokos területen növõ vegyes erdõ, juharokkal és hatalmas fenyõkkel.Korhadt fában fejlõdik a nagy hajnalbogár (Dictyoptera aurora).Zártabb erdõkeben nem ritka a szegélyes pattanó (Dalopius marginatus).Ólomszürke hársfacincér (Stenostola ferrea).Mogyoró-levélsodró (Apoderus coryli).Következõ megállónk egy jellegtelen, nedvesebb erdõrész volt.Hazaindulás elõtt a csalánok és turbolyák csúcsán feltûnõ pattanóbogarakra lettünk figyelmesek.

A keresztes pattanó (Selatosomus cruciatus) hazánkban szórványosan elõforduló, nedvesebb erdõk avarjában fejlõdõ látványos pattanóbogár.Másnap a Rába partján gyûjtöttünk. A vadregényes, szabályozatlan folyó itt sóderzátonyokat és meredek, agyagos partoldalakat épít. Fövenypattanókat (Negastriinae) szerettünk volna találni a partra vetett növényi törmelék közt, ám hosszas keresgélés után csak futóbogarakkal találkoztunk. A sóderes folyópartok futóbogárfaunája rendkívûl gazdag, tucatszámra szaladgálnak táplálék után a különféle apró bogarak.Rövidszárnyú gyorsfutó (Bembidion subcostatum).Közönséges iszapfutó (Elaphrus riparius).Egyszínû vakondfutó (Clivina fossor).

Már majdnem feladtuk a keresést, amikor a partól távolabb, egy árvíztõl védett réten, egy sóderkupacon észrevettem egy két milliméteres Zorochros-fajt. Az alig négyzetméternyi területet hasonfekve, centiméterrõl centiméterre vizsgáltuk át. A borsószem méretû kövek alól és a füvek gyökerei közül sorra bukkantak elõ az apró, tarka pattanók.

A Stibick-fövenypattanó (Zorochros stibicki) a Zorochros genusz legritkább faja hazánkban.

Négy milliméteres testhosszával a díszes fövenypattanó (Negastrius sabulicola) az alcsalád egyik legtermetesebb képviselõje. Bõ órányi térdeplés és szemet erõltetõ keresés után, még kettõ faj, a közel két miliméteres szemecskés fövenypattanó (Zorochros meridionalis) és a tarka fövenypattanó (Negastrius pulchellus) is elõkerült.Az ártéri õserdõben néhány elfelejtett, többszáz éves tölgy áll.A tölgyavarból rostáltam ezt az apró, talajlakó osztrák duzzadtorrúbarkót (Rhinomias austriacus).Ezt a tolvajbogarat (Ptinus palliatus) tavaly közöltük faunára új bogárként, elõször Magyarország területérõl.
Legközelebb hozzánk Zágrábból ismert.Következõ állomásunk egy nagy kiterjedésû birkalegelõ volt.A szõrös pattanó (Cidnopus pilosus) itt tömegesen fordult elõ.A beketyegett hímek teljesen ellepték a nõstény egyedeket.A ritkának mondható déli bûzbogár (Blaps abbreviata) fõként sziklagyepeken fordul elõ,
itt kisemlõsök üregeiben fejlõdik.Száraz csontokon, dögön él a nem túl gyakori feketeszõrû porva (Dermestes fuliginosus).A közel két napos út során nagyjából háromszáz kilométert utaztunk, és huszonhárom pattanóbogár fajjal találkoztunk.


Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection