TRIP REPORTS

2011.IV.29., Bakony, Rába

Ismét kétnapos gyûjtõútra indultam a hétvégén, ezúttal Nyugat-Magyarországra, a cél pedig a Bakony és a Rába-mente volt. Kora reggel Gyõrbõl, Szelenczey Béla barátommal és kisfiával, Áronnal autóztunk az Északi-Bakonyba. Az érintett települések Bakonyszentlászló, Vinye és Fenyõfõ voltak. Itt délutánig gyûjtöttünk, majd Áront hazavittük, és kis pihenõ után indultunk tovább a Rába felé. Az éjszakát az autóban töltöttük, a délelõtt folyamán a folyópart faunáját vizsgáltuk, majd délután egy közeli legelõt kerestünk fel. Változékony idõjárás kísért utunk során. Többször kaptunk esõt, illetve a nedves aljnövényzet áztatta a cipõinket, de az út végén elégedetten és élményekkel tele vonatoztam hazafelé.




Kissé borult égbolt fogadott elsõ bakonyi megállásunkkor.



Ilyen segítséggel könnyen megy a gyûjtés. 



A friss tölgyhajtásokat erdei cserebogarak (Melolontha hippocastani) rágták.



A sávos gyászpattanó (Melanotus punctolineatus) meglehetõsen gyakori füves területeken és erdõszéleken.



Fenyõfõ környéke. Homokos területen növõ vegyes erdõ, juharokkal és hatalmas fenyõkkel.



Korhadt fában fejlõdik a nagy hajnalbogár (Dictyoptera aurora).



Zártabb erdõkeben nem ritka a szegélyes pattanó (Dalopius marginatus).



Ólomszürke hársfacincér (Stenostola ferrea).



Mogyoró-levélsodró (Apoderus coryli).



Következõ megállónk egy jellegtelen, nedvesebb erdõrész volt.



Hazaindulás elõtt a csalánok és turbolyák csúcsán feltûnõ pattanóbogarakra lettünk figyelmesek.





A keresztes pattanó (Selatosomus cruciatus) hazánkban szórványosan elõforduló, nedvesebb erdõk avarjában fejlõdõ látványos pattanóbogár.



Másnap a Rába partján gyûjtöttünk. A vadregényes, szabályozatlan folyó itt sóderzátonyokat és meredek, agyagos partoldalakat épít. Fövenypattanókat (Negastriinae) szerettünk volna találni a partra vetett növényi törmelék közt, ám hosszas keresgélés után csak futóbogarakkal találkoztunk. A sóderes folyópartok futóbogárfaunája rendkívûl gazdag, tucatszámra szaladgálnak táplálék után a különféle apró bogarak.



Rövidszárnyú gyorsfutó (Bembidion subcostatum).



Közönséges iszapfutó (Elaphrus riparius).



Egyszínû vakondfutó (Clivina fossor).





Már majdnem feladtuk a keresést, amikor a partól távolabb, egy árvíztõl védett réten, egy sóderkupacon észrevettem egy két milliméteres Zorochros-fajt. Az alig négyzetméternyi területet hasonfekve, centiméterrõl centiméterre vizsgáltuk át. A borsószem méretû kövek alól és a füvek gyökerei közül sorra bukkantak elõ az apró, tarka pattanók.





A Stibick-fövenypattanó (Zorochros stibicki) a Zorochros genusz legritkább faja hazánkban.









Négy milliméteres testhosszával a díszes fövenypattanó (Negastrius sabulicola) az alcsalád egyik legtermetesebb képviselõje. Bõ órányi térdeplés és szemet erõltetõ keresés után, még kettõ faj, a közel két miliméteres szemecskés fövenypattanó (Zorochros meridionalis) és a tarka fövenypattanó (Negastrius pulchellus) is elõkerült.



Az ártéri õserdõben néhány elfelejtett, többszáz éves tölgy áll.



A tölgyavarból rostáltam ezt az apró, talajlakó osztrák duzzadtorrúbarkót (Rhinomias austriacus).



Ezt a tolvajbogarat (Ptinus palliatus) tavaly közöltük faunára új bogárként, elõször Magyarország területérõl.
Legközelebb hozzánk Zágrábból ismert.



Következõ állomásunk egy nagy kiterjedésû birkalegelõ volt.



A szõrös pattanó (Cidnopus pilosus) itt tömegesen fordult elõ.



A beketyegett hímek teljesen ellepték a nõstény egyedeket.



A ritkának mondható déli bûzbogár (Blaps abbreviata) fõként sziklagyepeken fordul elõ,
itt kisemlõsök üregeiben fejlõdik.



Száraz csontokon, dögön él a nem túl gyakori feketeszõrû porva (Dermestes fuliginosus).



A közel két napos út során nagyjából háromszáz kilométert utaztunk, és huszonhárom pattanóbogár fajjal találkoztunk.


Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection