TRIP REPORTS

2011.IV. Naszály, Pomáz, Gerecse

A hosszú hétvégének és a tavaszias idõjárásnak köszönhetõen eseménydúsan teltek az elmúlt napok. Elsõ nap Vörös Judit múzeumi kolléganõmmel a Naszályon jártam, ahol szalamandrákat kerestünk Judit kutatásaihoz. A kitûzött célt teljesítettük, Judit elegendõ mennyiségû mintát tudott venni a patakban élõ lárvákból, és még egy hasas nõstényt is találtunk. Természetesen igyekeztem a Naszály bogaraira is kellõ figyelmet fordítani. Másnap délután Pomáz közelében túráztunk, ahol több fényképész és gyûjtõ barátunkkal futottunk össze. Itt estig tevékenykedtünk, és néhány, a területre jellemzõ állatfajjal találkoztunk. A következõ napon pedig a Gerecsébe mentünk Márkus András és Kotán Attila barátaimmal. Pár éve, tél végén jártunk a kiszemelt területen, ahova most, a szezon kezdetével, nagy reményekkel indultunk.

NaszályA Lósi-patak hûvös vizében erõs szalamandrapopuláció tenyészik.A két-három centiméteres szalamandralárvák az aljzaton várnak zsákmányukra.A meleg, napsütéses idõ ellenére nagy szerencsével találkoztunk egy kifejlett állattal is, amint épp a nap elõl próbált menedéket találni.Egy-egy lárvából csipetnyi bõrdarabra volt szükségünk a DNS-vizsgálatokhoz.A felnõtt állatról pedig gombamintát is vett Judit.A gyertyánok lombján már aktívak a szurkos pattanók (Athous haemorrhoidalis).Noha a Naszályon több évig alapos bogárfaunisztikai kutatás folyt, megeshet, hogy néhány faj elkerülte a gyûjtõk figyelmét. A feketesárga pattanó (Ampedus nigroflavus) szórványosan elõforduló bogár, mely eddig nem volt ismert a területrõl.

PomázA következõ állomás másnap a Pomázhoz tartozó Kis-Csikóvár volt. A déli fekvésû, ritkás erdõben már komoly aljnövényzet zöldellt, hálóinkban is bõven akadt bogár.Kis kockáspattanó (Prosternon tessellatum).

Egy ritkább lemezescsápú, a hamvas cserebogár (Melolontha pectoralis), melyet  fehér szõrzete és utolsó haslemezének más formájú nyúlványa különböztet meg a jóval gyakoribb májusi cserebogártól (Melolontha melolontha).Látványos, de nem ritka faj a tûzvörös pattanó (Anostirus purpureus), mely tavasz közepétõl repked tölgyeseinkben.Egérszínû pikkelyespattanó (Agrypnus murinus).Erdei pattanó (Agriotes pilosellus).

Kis hõscincér (Cerambyx scopolii).Az alcsonyabb tölgyek lombján számos kis bábrabló (Calosoma inquisitor) pusztítja a lombon élõ hernyókat.Falánk hétpettyes katica (Coccinella septempunctata).

GerecseMásnap egésznapos utat terveztünk a Gerecsébe. Elsõ megállóhelyünk a bajnai kastélypark öreg erdeje volt.Szépen rendbentartott, öreg fákban gazdag ligetben kezdtük a napot.Innen tovább autózva egy úszakaszon tömeges gyalogcinérrajzásra lettünk figyelmesek. Az úttesten számos elgázolt példányt, az útpadkán pedig még több táplálkozó és párosodó egyedet láttunk. A szerelem vak: kétsávos gyalogcincér (Pedestredorcadion pedestre) hímje próbálkozik egy fekete gyalogcincérrel (Carinatodorcadion aethiops).Kétsávos gyalogcincérek (Pedestredorcadion pedestre).Egy szimpatikus erdõrésznél megállva, egy öreg hársasban vetettük be magunkat a sûrû aljnövényzetbe.

Változó futrinka (Carabus scheidleri).

Ennek az õsöreg hársfának az odvába akár több ember is elférhet.Az odú védett rejtekében több ritka és különleges igényû bogárfaj fejlõdik. A hegyesszárnyú pattanó (Megapenthes lugens) az egyik legritkább hazai pattanóbogárfajunk. Hosszú ideig csupán három, több évtizedes adata volt hazánkból, ám a 2000-es években elõkerült a Bakonyból, a Naszályról és a Mátrából is. A most talált maradványok és az aljnövényzetrõl gyûjtött nõstény egyed bizonyítja a faj elõfordulásást a Gerecsében, melynek ritkaságát rendkívûl speciális igényei, kis egyedszáma és rejtett életmódja magyarázza.

A korhadt odúfalban a bordó virágcincér (Stictoleptura erythroptera) maradványait és átalakulás elõtti lárváit sikerült felfedeznünk. Ez a cincér szintén öreg, odvas fákhoz kötõdik. Nyár elején, fehér virágokon táplálkozó egyedei kerülnek nagy ritkán szem elé."Huzatos" juharmatuzsálem, melynek alsó odvából a fa felsõ részén beáramló, az üregen átahaladó, idõközben lehülõ levegõ áramlik ki.

A kék pattanó (Limoniscus violaceus) számára tökéletes életfeltételeket biztosítanak a háborítatlan erdõ odvas fái.Szürke szívespattanó (Dicronychus cinereus).A legyezõs tövisnyakúbogár (Isorhipis melasoides) bábja már a nyarat várja, hogy kifejlett bogárként szaladgálhasson a száraz fatörzseken.
Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection