TRIP REPORTS

2011.XI.13., Visegrád

Ezen a hétvégén barátaim invitáltak kirándulásra a Visegrádi-hegységbe. Nikola és társai fotóalanyok gyûjtésének céljából indultak el otthonról, és mivel volt még hely autójukban, velük tartottam. Míg õk a patakmederben bóklásztak, én a meredek hegyoldalba kapaszkodtam fel, ahol szuper bogárélõhelyekre bukkantam. A kitisztított aljú, tipikus pilisi erdõkkel ellentétben ezen a területen rengeteg holtfa fekszik az erdõ talaján. Hatalmas, odvas csertölgyek nõnek a kõgörgeteges, délkeleti fekvésû hegyoldalban, melyek holt részeiben számos ritka bogárfajjal találkoztam.

Védett skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), egy szil laza kérge alól.Az ottfelejtett öles cserrönkökön számos bogárröplyuk árulkodik a terület bogárfaunájáról.Egy élõ csertölgy kérgén Nikola jellegzetes röplyukakat fedezett fel.A hullámos díszbogár (Coraebus undatus) szórványosan elõforduló díszbogárfaj,
melynek lárvája élõ tölgyek kérge alatt rág.Én odvakban turkáltam, nem is eredménytelenül. Alapos munkával egy-egy faj lárvája, maradványai, és szerencsésebb esetben, bábkamrában telelõ imágója is elõkerült..Ebben a hatalmas odúban turkálva olyan fajok kerültek elõ, mint a korhópattanó (Procraerus tibialis) és a fûzfa-pattanó (Elater ferrugineus). Ez utóbbi faj eddig egyetlen kétséges adattal bírt a Pilis-Visegrádi-hegység területérõl, ám most megtalált maradványai egyértelmûen bizonyítják a faj itteni elõforulását.

Éknyakú pattanó (Ischnodes sanguinicollis).Földdel érintkezõ odvak aljában telelõ kék pattanót (Limoniscus violaceus), és annak lárváit találtam.Ahogy egyre kellemesebb lett az idõ, felkapaszkodtunk a meredek, törmelékes hegyoldalba. Ehhez hasonló élõhelyekkel eddig csak a Mátrában találkoztam.Itt korhadó tölgyrönkökben rõtvörös pattanókat (Ampedus praeustus) találtam.

Számos vaddisznót és õzet láttunk útban felfelé. A napos, szélcsendes idõben trágyabogarak repkedtek a sok vadnak köszönhetõen. Sötétjegyû trágyabogár (Aphodius obliteratus).A hegygerincet elérve, keskeny plató után árnyas bükkösbe fordul a hegy északnyugati oldala. Mi a  plató ligetes erdejében folytattuk utunkat.Öreg cserek odvába beletúrva ismét ritkaságokat találtunk.A hjort-pattanó (Ampedus hjorti) elsõ pilisi egyedét találtuk a fa belsejében!

Egy gyalogösvényen tovább haladva, szép kilátás nyílt a lent kanyargó Dunára.

Itt, és már lejjebb is felfigyeltünk a rengeteg jellegzetes díszbogár-röplyukra a kéregtelen és néha kérges tölgyeken. Alaposabban körülnézve, tavaly elpusztult bogarak maradványait is megtaláltuk.A tölgy-díszbogár (Eurythyrea quercus) eddig egyetlen példány alapján volt ismert a hegységbõl. Most egy rendkívüli területre bukkantunk, melyen komoly populációja élhet e védett és látványos bogárnak.Téli idõszakban érdemes a jellegzetes, jól felismerhetõ maradványokat összegyûjteni. A képen az említett fûzfa-pattanón és tölgy-díszbogáron kívûl a védett nyolcfoltos virágbogár (Gnorimus variabilis) és a nem túl gyakori hosszúkás korongbogár (Grynocharis oblonga) szárnyfedelei is láthatók.

Sötétedéskor a bükkös oldalon lefelé hagytuk el ezt a véletlenül felfedezett területet, melyhez mindenképp érdemes lesz visszatérni vegetációs idõszakban.

Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection