TRIP REPORTS

Tőserdő, 2012. III-VII.

(fénykép és szöveg: György Zoltán, Merkl Ottó és Németh Tamás)

A Magyar Természettudományi Múzeum 2012-ben a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából felmérést végzett a "Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözet" Natura 2000 területen. A Bogárgyűjtemény munkatársainak elsődleges feladata a védett és faunisztikai szempontból fontos erdei bogárfajok kimutatása volt. Tavasztól nyár közepéig két-háromhetente kerestük fel a megbízásban szereplő területeket, így nagyobb rálátásunk nyílt a környéken élő bogárfaunára. A projekt végére számos védett, vagy a területről eddig még nem, sőt még az Alföldről sem ismert fajok adataival járultunk hozzá a Nemzeti Park munkájához.
Első alkalommal kora tavasszal jártuk be a feltárásra váró területeket.


A rovarvilág ilyenkor még fák kérge alatt, a talajon elbújva, korhadt fadarabokban rejtőzve várja a melegebb időt. A védett és érdekes fajok lelőhelyének pontos koordinátáit feljegyeztük.Nedves és puha fűzfarönkök kérge alatt telelnek a védett nagyfutrinkák. A területen két fajukat találtuk.Carabus clathratus Linnaeus, 1761 - szárnyas futrinka. Magyarországon viszonylag kevés helyről ismert, elsősorban láp- és mocsárerdőkből. Ahol viszont megtalálható, ott általában nagy számban fordul elő. Klasszikus lelőhelyei – a lakiteleki Tőserdőn kívül – az ócsai láp, a bátorligeti láp és a Kis-Balaton. A vizsgált területen szinte mindenhonnan előkerült, ahol nedves élőhelyen fás vegetációt találtunk.Carabus granulatus Linnaeus, 1758 - mezei futrinka. Magyarországon az egyik leggyakoribb Carabus-faj. Nedves erdőkben országszerte gyakori, többnyire csapatosan telel át a kidőlt fűz- és nyárfák laza kérge alatt.


A csatornák, holtágak és tavacskák vízibogarait is vizsgáltuk.


A korhadó fűzfák odva számos bogarat rejt.


Vidra, mely nem élte túl a telet. Csontvázának maradványaira egy fűz nagy odvában bukkantunk rá.Nyárra az ártéri erdők áthatolhatatlan dzsungellé váltak, és beindult a rovarok nyüzsgése.


A tiszaalpári templom szomszédságában az egyik tavaszi alkalommal több hüllővel és kétéltűvel találkoztunk.
Fiatal vízisikló (Natrix natrix)Mocsári teknős bébi (Emys orbicularis).

Zöld levelibéka (Hyla arborea).


A tőserdei holtág ártéri erdejében idős keményfaliget terül el. Évszázados tölgyek és öreg juharok alkotják itt az erdőt.


Egy júniusi kiszállás alkalmával a Dirrhagofarsus attenuatus (Mäklin, 1845) – keskeny tövisnyakúbogár több példányát is gyűjtöttük autóshálóval. Rövid ideig élő, ritka bogárfaj ez, mely az utóbbi időben csak az ország pár pontjáról, többek között a Gödöllői-dombságból és a Szigetközből került elő.


Áprilisban rajzottak a különféle Ampedus-fajok. Nagy számban sikerült gyűjtenünk az öreg erdőkhöz kötődő Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865) – kardinális-pattanót, mely a Duna–Tisza közén csak innen ismert; az Alföldön ezen kívül csak két nagyon régi adatáról tudunk Debrecenből, illetve 2008-ban megtalálták Gyulán is. Az Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776) – középfoltos pattanó és az Ampedus pomonae (Stephens, 1830) – ráncosnyakú pattanó (képen) szintén tömegesen fordult elő a korhadó fák laza kérge alatt.


A Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799) – feketecsápú pattanó nedves élőhelyekhez kötődő faj.
Rajzó egyedeit az ártéri erdő nedvesebb részein, szilfákról kopogtattuk.
Júniusban fedeztük fel az erdő, és valószínűleg a környék legynagyobb tölgyfáját.
A hatalmas kocsányos tölgy törzsének kerülete 583 centiméter.

A nagy tölgyek törzsén találkoztunk a védett Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – nagy szarvasbogárral.


A szintén védett Protaetia aeruginosa (Drury, 1770) –
pompás virágbogár általában magasan a fák lombkoronaszintjében repked.Igazi szenzáció, hogy a legtöbb országban a kipusztulás által veszélyeztetett Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1787) – hengeres szúfarkas maradványait is megtaláltuk. A bogár öreg, kéregtelen tölgyeken mászkál, ahol farontó bogarakra és azok lárváira vadászik. 2012-ben a védelemre javasolt fajok közé került.


A Lymexylon navale (Linnaeus, 1758) – hajófúró bogár ritka, szokatlan formájú, lágytestű bogár, mely szintén öreg, kéregtelen tölgyekhez kötődik. Kevés magyarországi helyről ismert, amelynek az is oka, hogy a kifejlett bogár nem táplálkozik, nagyon rövid ideig él, és szinte csak véletlenül lehet rábukkanni. Lárváját az előbb említett hengeres szúfarkas ragadozza.

Allandrus undulatus (Panzer, 1795)
hullámos orrosbogár, az országból három helyről ismert.


Xylophilus testaceus (Herbst, 1806) – hengeres tövisnyakúbogár. Apró, feltűnőnek nem nevezhető,
de annál érdekesebb ritkaság. 


Lichenophanes varius (Illiger, 1801) – tarka csuklyásszú. Sokféle erdőtársulásban előfordul, de csak szórványosan fogható bogárfaj. Nappal elvétve kopogtatható öreg fák ágairól és törzséről. Leginkább éjszakai lámpázással mutatható ki.


Nyár derekától boroscsapdákkal is igyekeztünk bővíteni a kimutatott fajok listáját. Húsz, vörösborral és banánnal töltött palackot helyeztünk ki különféle élőhelyekre. Számos bogárfajt sikerült e módszerrel fognunk, köztük több olyat is, amelyet máshogyan nem.


Két védett virágbogárfaj: Protaetia fieberi (Kraatz, 1880) – rezes virágbogár és Protaetia affinis (Andersch, 1797) – smaragdzöld virágbogár. Mindkét faj elsősorban a hegyvidéki meleg tölgyesek lakója, alföldi előfordulások igencsak figyelemre méltó. A rezes virágbogár kimutatását tekintjük a természetvédelmi szempontból egyik legfontosabb eredményünknek


A fülledt nyári estéken lepkész kollégáink fénycsapdái és higanygőzizzói temérdek bogarat vonzottak.


Ochodaeus chrysomeloides (Schrank, 1781) – alkonyati homoktúróbogár. A talajban élő kistermetű lemezescsápú bogár életmódja ismeretlen. Naplemente táján jön fel a felszínre, ilyenkor alacsonyan a talaj felett röpköd. Lámpázással vagy alkonyatkor autóshálózással és fűhálózással lehet gyűjteni.


Nacerdes carniolica (Gistel, 1834) – karnióliai álcincér. Kaszab Zoltán az 1956-ban írt álcincér-határozójában még csak a Mecsekből és Kőszegről említi. Az utóbbi évtizedekben azonban erdészeti fénycsapdákból, boroscsapdákból, virágzó hársakról és más fákról az ország szinte minden részéről előkerült. Az összes többi hazai álcincérrel ellentétben éjszaka rajzik.Glaresis rufa Erichson, 1848 – vörhenyes csorvány. A 2012-ben védelemre javasolt apró lemezescsápúfaj a homokterületek jellegzetes bogara. Alkonyatkor rajzik, de életmódjáról ezen kívül semmit sem tudunk. Leginkább autóshálózással gyűjthető, valamint fényen is, ha a lámpát még naplemente előtt bekapcsoljuk. Jelenléte Lakitelken jelzi, hogy a terület a Duna–Tisza köze homokvidékének és az öntéstalajjal borított Tisza-völgynek a találkozásánál fekszik.Agriotes modestus Kiesenwetter, 1858 – szürke pattanó. Főként a síksági homokos területek nem túl száraz erdeiben fordul elő. Rendszerint éjszakai lámpázással gyűjthető. Nagyon hasonlít a jellemzően hegyvidéki erdei pattanóra (Agriotes pilosellus), az avatatlan szem könnyen össze is téveszti őket. A két faj élőhelyében azonban nincs semmilyen átfedés, ezért pusztán a pontos lelőhely és élőhely ismerete támpontot adhat az azonosításukhoz.Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) – diófacincér. Nevével ellentétben nem csak dióban, hanem számos fafajban fejlődik. Hatalmas röplyukait szinte mindenfelé láttuk az öregebb fűz- és nyárfákon.

Az egy szezonon át tartó felmérés eredményeit az ősz folyamán foglaljuk össze és értékeljük.


Copyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection